Lịch sử hình thành

2022

Hiện nay

Trở thành một nhánh của Bamboo Capital Group.

Dự kiến huy động vốn và có kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

2018 – 2019

Mở rộng

Hoàn thành xây dựng và đưa vào hoạt động nhà máy sản xuất thuốc dược liệu đạt tiêu chuẩn GMP WHO.

Nhà máy sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Công ty đạt tiêu chuẩn GMP.

2017

Niêm yết

Niêm yết cổ phiếu Tipharco trên Thị trường công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCOM).
1976

Thành lập

Tipharco được thành lập với trọng tâm là Dược phẩm.