CÔNG TY DƯỢC PHẨM TIPHARCO CỦA BAMBOO CAPITAL ĐANG KINH DOANH RA SAO?

Gần tròn một năm “về tay” Tập đoàn Bamboo Capital (HoSE: BCG), kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco (UPCoM: DTG) tăng trưởng ngoạn mục.

Nhà máy sản xuất dược phẩm của Tipharco

Theo đó, doanh thu thuần năm 2022 của Tipharco đạt 297,1 tỷ đồng, tăng trưởng 46%; lợi nhuận sau thuế đạt 18,2 tỷ đồng, tăng gấp 19 lần so với 2021 và cao nhất từ khi thành lập đến nay.

Tipharco lý giải nguyên nhân kết quả kinh doanh năm 2022 tăng trưởng vượt bậc do hội đồng quản trị, ban điều hành cùng các cổ đông cùng thống nhất được tầm nhìn và chiến lược phát triển, các giải pháp tích cực được đưa ra và triển khai nhanh chóng. Đặc biệt, nhờ có sự hỗ trợ trong công tác tổ chức và điều hành từ Tập đoàn Bamboo Capital mà quá trình tái cấu trúc, chuyển đổi doanh nghiệp diễn ra hiệu quả.

Bên cạnh đó, Tipharco tích cực đẩy mạnh công tác bán hàng, mở rộng kênh phân phối, tập trung phát triển các sản phẩm chủ lực đã có uy tín trên thị trường (kháng sinh, tiêu hóa, tim mạch, tiểu đường, đông dược và thực phẩm chức năng). Các hệ thống phân phối không hiệu quả được Tipharco điều chỉnh, phân bổ lại nguồn lực cho các kênh tiềm năng và mở các kênh phân phối mới.

Ngoài ra, công ty tập trung quản lý tốt chi phí sản xuất đầu vào, giảm chi phí lãi vay. Phương thức quản trị doanh nghiệp cũng được đổi mới theo hướng chú trọng con người, lấy người lao động làm trung tâm trong quá trình chuyển đổi.

Hoạt động tái cơ cấu và chiến lược kinh doanh hợp lý giúp biên lãi gộp Tipharco được cải thiện từ 16,6% lên 23,3%. Tỷ lệ chi phí/doanh thu thuần và các chi phí khác đều được kiểm soát tốt dẫn đến biên lợi nhuận thuần đạt 6,1%. Năm 2022, doanh thu sản phẩm chủ lực của Tipharco tăng trưởng 248% so với cùng kỳ, sản lượng tăng trưởng 200%.

Đến cuối năm 2022, kênh phân phối mới qua hệ thống Tesla Pharma do Tipharco nắm quyền kiểm soát cơ bản đã thành hình. Ngoài các kênh phân phối truyền thống qua bệnh viện và các nhà thuốc, hệ thống phân phối Tesla dự kiến sẽ trở thành kênh bán hàng chủ lực của Tipharco.

Năm 2023, kế hoạch doanh thu thuần của Tipharco là 360 tỷ đồng, tăng trưởng 21%; kế hoạch lợi nhuận là 30 tỷ đồng tăng trưởng 65% so với cùng kỳ. Tỷ lệ cổ tức dự kiến là 10% căn cứ trên vốn điều lệ mới và lợi nhuận thực đạt 2023.

Trong năm 2023, Tipharco sẽ tiếp tục hoàn tất kế hoạch đầu tư năm 2022 khoảng 17,3 tỷ đồng chưa thực hiện xong và hoàn thành kế hoạch đầu tư thêm 7-10 tỷ đồng trong năm nay để nâng cấp công suất nhà máy, đầu tư kho, máy móc thiết bị.

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản Tipharco đạt 262,9 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là 135,5 tỷ đồng. Vốn điều lệ Tipharco hiện nay đang ở mức 63,5 tỷ đồng, công ty xác định cần phải tăng vốn điều lệ để bổ sung vốn lưu động, đầu tư các hạng mục máy móc thiết bị cho các nhà máy, nghiên cứu phát triển sản phẩm và đầu tư mở rộng hệ thống phân phối tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ.

Đại hội đồng cổ đông Tipharco ngày 17/3 vừa qua đã thông qua kế hoạch tăng vốn. Theo đó, Tipharco sẽ chào bán thêm 22.358.385 cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, giá dự kiến 10.000 đồng/cổ phiếu.

Tipharco cũng lên kế hoạch chuyển giao dịch cổ phiếu DTG trên hệ thống UPCoM sang niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), thời điểm dự kiến nộp hồ sơ đăng ký niêm yết tại HNX trong năm 2023. Sau khi hoàn tất niêm yết trên HNX, Tipharco sẽ tiến hành trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 20% (5% tiền mặt và 15% cổ phiếu).

Với kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2022, Tập đoàn Bamboo Capital cho biết đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ trong giai đoạn năm 2023-2027 cho Tipharco. Doanh thu giai đoạn năm 2023-2027 của Tipharco dự kiến sẽ tăng trưởng bình quân 19%/năm, tổng lũy kế 5 năm tới đạt 2.520 tỷ đồng. Mục tiêu lợi nhuận năm 2023-2027 tăng trưởng bình quân khoảng 40% năm, tổng lũy kế 5 năm tới là 315 tỷ đồng.

Lâu nay, Tập đoàn Bamboo Capital vẫn được biết đến với thế mạnh M&A và tái cơ cấu thành công các doanh nghiệp, các dự án tiềm năng. Tracodi (HoSE: TCD) chính là trường hợp điển hình được Bamboo Capital M&A và tái cơ cấu thành công. Trước khi Tipharco công bố kết quả kinh doanh, một công ty khác được Bamboo Capital M&A hồi cuối năm 2021 là Bảo hiểm AAA cũng “lột xác”, doanh thu tăng 52% và đứng thứ tư thị trường bảo hiểm phi nhân thọ về tốc độ tăng trưởng.

Nguồn: vietnamfinance.vn